Lokasi Kami

Nama       : PKBM ALMANAR MEDAN 
Alamat    : Jl. Puri Gg. Irama No. 1B 
Email      : mail.pkbmalmanar@gmail.com 
Website   : www.pkbm-almanar.com 

Denah Lokasi Google Maps :